card
Эртний эдлэлийн хайгч

Go find 60

Зориулалт Зоос, Эртний эдлэлийн багаж
Технологи VLF /VFLEX/
Давтамж / дамжуулалт 7,8 kHz

Дагалдах хэрэгсэл