Метал Хайгч Сервис ХХК нь сар, улиралтай уялдуулан хямдрал

Метал Хайгч Сервис ХХК нь сар, улиралтай уялдуулан хямдрал, урамшуулалтай худалдаа явуулдаг ба энэ жилийн урамшууллын хувьд

4,5 саруудад GPX серийн хуучин багажнуудыг үнэ тохирч сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологитой, өндөр хүчин чадалтай GPZ7000 багажны үнийн дүнд оролцуулан худалдаж авсан. Урамшуулал зарлагдсан хоёр сарын турш нийт 13 хуучин хайгч багаж ирсэн байна.